Download

I- Kích hoạt bảo hành tại đây

II- Tải hướng dẫn sử dụng

Các sản phẩm Visocor

1- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp visocor HM50: tải về

2- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp visocor OM50: tải về

Các sản phẩm Visomat

1- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp visomat Double Comfort: tải về

2- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp Visomat Comfort Form: tải về

3- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp Visomat Comfort 20/40: tải về

4- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp Visomat comfort eco: tải về

5- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp Visomat handy: tải về

6- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp Visomat handy soft: tải về

7- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp Visomat medic pro: tải về

8- Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp Visomat medic home: tải về

9- Ống nghe 2 mặt Visomat stethoskop pro: tải về

10- Ống nghe 1 mặt Stethoskop: tải về

Các sản phẩm Domotherm

1- Nhiệt kế hồng ngoại đo tai Domotherm S: tải về

2- Nhiệt kế hồng ngoại đo tai Domotherm E: tải về

3- Nhiệt kế điện tử đầu cứng Domotherm TH1: tải về

4- Nhiệt kế điện tử đầu cứng Domotherm TH1 COLOR: tải về

5- Nhiệt kế điện tử đầu mềm Domotherm Rapid: tải về

6- Nhiệt kế điện tử đầu mềm Domotherm Rapid 10s: tải về

7- Nhiệt kế điện tử đầu mềm Domotherm Rapid Color: tải về

8- Nhiệt kế điện tử đầu dẻo Domotherm Junior: tải về

9- Nhiệt kế điện tử đầu cứng Domotherm Easy: tải về

10- Máy xông mũi họng Domotherm Vital: tải về

Các sản phẩm Cyclotest

1- Hướng dẫn sử dụng Máy tính ngày rụng trứng Cyclotest myWay : tải về

2- Hướng dẫn sử dụng máy tính ngày rụng trứng Cyclotest 2 Plus: tải về

3- Hướng dẫn sử dụng bút thử thai sớm Cyclotest: tải về

4- Hướng dẫn sử dụng bút thử thai Cyclotest: tải về

5- Hướng dẫn sử dụng bút thử rụng trứng Cyclotest: tải về

6- Hướng dẫn sử dụng bút thử Chlamydia Cyclotest: tải về

7- Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế Cyclotest lady: tải về

III. Giấy chứng nhận, chứng chỉ UEBE

1. Giấy chứng nhận nhà phân phối của UEBE: tải về

2. Giấy chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu

3. Giấy chứng nhận ISO: tải về

4. Chứng chỉ an toàn thực phẩm tại Đức:

IV. Dành cho đại lý

1.Tờ rơi: Link