Archives: FAQs

Mua ống nghe y tế Visomat ở đâu ?

Mua trực tiếp từ các đại lý chính hãng của UEBE Vietnam. Bạn có thể tìm thấy các đại lý gần nhất của UEBE Vietnam tại http://uebe.vn/tim-dai-ly-gan-nhat/. Mua online. Bạn có thể mua ống nghe, tai nghe y tế online tại https://ysmart.vn/ong-nghe-tai-nghe-y-te-36 . Chúng tôi giao hàng toàn quốc cho nên bạn ở bất cứ đâu cũng có thể mua được ống nghe y tế Visomat chính hãng từ UEBE...

Read More

Mua máy xông khí dung / mũi họng Domotherm Vital ở đâu

Mua trực tiếp từ các đại lý chính hãng của UEBE Vietnam. Bạn có thể tìm thấy các đại lý gần nhất của UEBE Vietnam tại http://uebe.vn/tim-dai-ly-gan-nhat/. Mua online. Bạn có thể mua online máy xông khí dung (xông mũi họng) Domotherm Vital tại https://ysmart.vn/25-may-xong-khi-dung-mui-hong-domotherm-vital.html. Chúng tôi giao hàng toàn quốc cho nên bạn ở bất cứ đâu cũng có thể mua được máy xông khí dung, xông mũi họng Domotherm Vital chính...

Read More

Mua nhiệt kế điện tử Domotherm ở đâu ?

Mua trực tiếp từ các đại lý chính hãng của UEBE Vietnam. Bạn có thể tìm thấy các đại lý gần nhất của UEBE Vietnam tại http://uebe.vn/tim-dai-ly-gan-nhat/. Mua online. Bạn có thể mua online nhiệt kế điện tử Domotherm tại https://ysmart.vn/nhiet-ke-dien-tu-13. Chúng tôi giao hàng toàn quốc cho nên bạn ở bất cứ đâu cũng có thể mua được nhiệt kế điện tử Domotherm chính...

Read More